grafika przedstawiająca informacje rodo

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U Elem zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1b i 1 c oraz art. 4 ust. 5 RODO,

4) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia wraz z wystawieniem faktury bądź paragonu, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest wysyłka zamówienia.

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do biura rachunkowego, z którym administrator danych ma podpisaną umowę,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości, które nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.