grafika przedstawiająca informacje rodo

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U Elem zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1b i 1 c oraz art. 4 ust. 5 RODO,

4) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia wraz z wystawieniem faktury bądź paragonu, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest wysyłka zamówienia.

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do biura rachunkowego, z którym administrator danych ma podpisaną umowę,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości, które nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oprawy wprowadzane przez Elem na rynek zawierające diody LED nie podlegają pod zapis rozporządzenia UE 2019/2015