Oprawy wprowadzane przez Elem na rynek zawierające diody LED nie podlegają pod zapis rozporządzenia UE 2019/2015